меню

Юръп Метал Уърк България

“Юръп Метал Уърк България” ЕАД (Europe Metal Works Bulgaria Ltd.) се позиционира на Българския пазар в началото на 2015 г. като представител и производител на продуктите на европейската компания Prime Design Europe.

От 2006 година компанията Prime Design Europe (PDE) е лидер в производството и разпространение на патентовани, ергономични иновативни покривни багажни системи за превозни средства с индустриална насоченост като: ванове, пикапи, бусовове и други товарни автомобили.

Производствената дейност на фирмата “Юръп Метал Уърк България” ЕАД, стартира в началото на месец Април, 2015. В стремежа си да постигне отлично качество на своята продукция, компанията инвестира във високотехнологично оборудване, напълно отговарящо на световните критерии за работа в този отрасъл. Производството се осъществява с последно поколение CNC–металообработващи машини, електронен циркуляри с CPU и др. Производството е съсредоточено предимно в обработката на алуминиеви материали. Машините са с капацитет за обработка на детайли с много голяма дължина.
Политика на дружеството е да инвестира в квалифицирани служители и технически специалисти, отличаващи се с доказани високи професионални и лични качества. Компанията работи и за непрекъснато доусъвършенстване и повишаване на квалификацията на служителите си.


Основните цели на компамията ни са непрестанно повишаване на качеството и предлагане на продукти допринасящи за практичност и реализиране на финансови икономии и печалби за клиентите, както и бърза възвращаемост на техните инвестиции.
Продуктите с марка Prime Design - покривни багажници са защитени от следните патенти: 5,297,912; 6,092,972; 6,099,231; 6,202,807; 6,427,889; 6,764,268; 6,971,563

В стремежа си да бъде сред водешите компании в сектора и на Балканите, „Юръп Метал Уърк България“ ЕАД държи на коректните отношения с партньори и клиенти, изпълнението на всяка една поръчка в кратък срок и с високото качество.
Мениджърският екип на компанията е изграден както от висок клас професионалисти в областта си, така и от млади и амбициозни специалисти с богат професионален опит.

За нас Продукти